Nature reserve

Odensalakärret

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Bara 3 kilometer från Östersund, man kan till och med ta bussen! Kärret är inte bara lättillgängligt utan också rikt på kalk - ett så kallat extremrikkärr, och det gör att massor av speciella växter trivs här. Kalken gör också att det finns geologiska fenomen att titta på.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 1967

Storlek: 4 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Directions

Reservatet ligger i sluttningen ner mot Storsjön i Odensala. Från Odensala centrum kan man följa Tavelbäcksvägen ner mot Orkidégången eller Kärrvägen till dess slut.

Regulations

Välkommen till Odensalakärret. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn
  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning, till exempel kalktuff
  • göra åverkan på träd, buskar, ris, örter, mossor, lavar, inbegripet bär- och svampplockning
  • störa djurlivet
  • göra upp eld
  • släppa hund lös
  • framföra cykel, moped eller annat fordon
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • vidta åtgärd som uppenbart kan motverka syftet med reservatet.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews