Naturschutzgebiet

Odensalakärret

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Bara 3 kilometer från Östersund, man kan till och med ta bussen! Kärret är inte bara lättillgängligt utan också rikt på kalk - ett så kallat extremrikkärr, och det gör att massor av speciella växter trivs här. Kalken gör också att det finns geologiska fenomen att titta på.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Beslutsår: 1967

Storlek: 4 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Anleitung

Reservatet ligger i sluttningen ner mot Storsjön i Odensala. Från Odensala centrum kan man följa Tavelbäcksvägen ner mot Orkidégången eller Kärrvägen till dess slut.

Verordnungen

Välkommen till Odensalakärret. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn
  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning, till exempel kalktuff
  • göra åverkan på träd, buskar, ris, örter, mossor, lavar, inbegripet bär- och svampplockning
  • störa djurlivet
  • göra upp eld
  • släppa hund lös
  • framföra cykel, moped eller annat fordon
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • vidta åtgärd som uppenbart kan motverka syftet med reservatet.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adresse

Jämtlands läns länsstyrelse

E-Mail-Adresse

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen