Natuurgebied

Odensalakärret

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Bara 3 kilometer från Östersund, man kan till och med ta bussen! Kärret är inte bara lättillgängligt utan också rikt på kalk - ett så kallat extremrikkärr, och det gör att massor av speciella växter trivs här. Kalken gör också att det finns geologiska fenomen att titta på.

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 1967

Storlek: 4 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Routebeschrijving

Reservatet ligger i sluttningen ner mot Storsjön i Odensala. Från Odensala centrum kan man följa Tavelbäcksvägen ner mot Orkidégången eller Kärrvägen till dess slut.

Regelingen

Välkommen till Odensalakärret. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn
  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning, till exempel kalktuff
  • göra åverkan på träd, buskar, ris, örter, mossor, lavar, inbegripet bär- och svampplockning
  • störa djurlivet
  • göra upp eld
  • släppa hund lös
  • framföra cykel, moped eller annat fordon
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • vidta åtgärd som uppenbart kan motverka syftet med reservatet.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Adres

Jämtlands läns länsstyrelse

E-mailadres

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen