Naturreservat

Odensalakärret

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Bara 3 kilometer från Östersund, man kan till och med ta bussen! Kärret är inte bara lättillgängligt utan också rikt på kalk - ett så kallat extremrikkärr, och det gör att massor av speciella växter trivs här. Kalken gör också att det finns geologiska fenomen att titta på.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1967

Storlek: 4 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet ligger i sluttningen ner mot Storsjön i Odensala. Från Odensala centrum kan man följa Tavelbäcksvägen ner mot Orkidégången eller Kärrvägen till dess slut.

Föreskrifter

Välkommen till Odensalakärret. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn
  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning, till exempel kalktuff
  • göra åverkan på träd, buskar, ris, örter, mossor, lavar, inbegripet bär- och svampplockning
  • störa djurlivet
  • göra upp eld
  • släppa hund lös
  • framföra cykel, moped eller annat fordon
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • vidta åtgärd som uppenbart kan motverka syftet med reservatet.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen