Nature reserve

Hässlen naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Hässlen var från början ett gammalt finntorp. Förr slåttrades stora lövängar här. Fortfarande finns mindre partier i den norra delen som slås varje år för att behålla den biologiska mångfalden. Andra delar av de gamla ängarna betas av får. Hasselnötter gillas av den ovanliga nötkråkan

I Hässlen är det gott om hasselbuskar. Omkring 20 par nötkråkor häckar i den intilliggande granskogen och livnär sig under vintern på hasselnötter som de samlat och gömt.

På slåtterängen växer bland annat brudsporre, fältgentiana och darrgräs. På våren växer en tät matta av blåsippor.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Bildades: 1996 Storlek: 11,5 ha Kommun: Hedemora Förvaltare: Länsstyrelsen Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.

Directions

Området ligger 5 km sydost om Garpenberg.

Regulations

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda annat än på särskilt iordningställd plats,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart.

Contact

Address

Telefon: 0225-340 00

Email address

kommun@hedemora.se

kommun@hedemora.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app