Naturreservat

Hässlen naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Hässlen var från början ett gammalt finntorp. Förr slåttrades stora lövängar här. Fortfarande finns mindre partier i den norra delen som slås varje år för att behålla den biologiska mångfalden. Andra delar av de gamla ängarna betas av får. Hasselnötter gillas av den ovanliga nötkråkan

I Hässlen är det gott om hasselbuskar. Omkring 20 par nötkråkor häckar i den intilliggande granskogen och livnär sig under vintern på hasselnötter som de samlat och gömt.

På slåtterängen växer bland annat brudsporre, fältgentiana och darrgräs. På våren växer en tät matta av blåsippor.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildades: 1996 Storlek: 11,5 ha Kommun: Hedemora Förvaltare: Länsstyrelsen Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.

Hitta hit

Området ligger 5 km sydost om Garpenberg.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda annat än på särskilt iordningställd plats,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart.

Kontakt

Adress

Telefon: 0225-340 00

E-postadress

kommun@hedemora.se

kommun@hedemora.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen