Luonnonsuojelualue

Hässlen naturreservat

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

Hässlen var från början ett gammalt finntorp. Förr slåttrades stora lövängar här. Fortfarande finns mindre partier i den norra delen som slås varje år för att behålla den biologiska mångfalden. Andra delar av de gamla ängarna betas av får. Hasselnötter gillas av den ovanliga nötkråkan

I Hässlen är det gott om hasselbuskar. Omkring 20 par nötkråkor häckar i den intilliggande granskogen och livnär sig under vintern på hasselnötter som de samlat och gömt.

På slåtterängen växer bland annat brudsporre, fältgentiana och darrgräs. På våren växer en tät matta av blåsippor.

Get here by public transport

Toimintaa ja tilat

  • Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue

Faktat

Bildades: 1996 Storlek: 11,5 ha Kommun: Hedemora Förvaltare: Länsstyrelsen Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.

Reittiohjeet

Området ligger 5 km sydost om Garpenberg.

Asetukset

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda annat än på särskilt iordningställd plats,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart.

Ota yhteyttä

Osoite

Telefon: 0225-340 00

Sähköpostiosoite

kommun@hedemora.se

kommun@hedemora.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa