Naturschutzgebiet

Hässlen naturreservat

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Hässlen var från början ett gammalt finntorp. Förr slåttrades stora lövängar här. Fortfarande finns mindre partier i den norra delen som slås varje år för att behålla den biologiska mångfalden. Andra delar av de gamla ängarna betas av får. Hasselnötter gillas av den ovanliga nötkråkan

I Hässlen är det gott om hasselbuskar. Omkring 20 par nötkråkor häckar i den intilliggande granskogen och livnär sig under vintern på hasselnötter som de samlat och gömt.

På slåtterängen växer bland annat brudsporre, fältgentiana och darrgräs. På våren växer en tät matta av blåsippor.

Get here by public transport

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Bildades: 1996 Storlek: 11,5 ha Kommun: Hedemora Förvaltare: Länsstyrelsen Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.

Anleitung

Området ligger 5 km sydost om Garpenberg.

Verordnungen

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda annat än på särskilt iordningställd plats,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart.

Kontakt

Adresse

Telefon: 0225-340 00

E-Mail-Adresse

kommun@hedemora.se

kommun@hedemora.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App