Nature reserve

Vallsjöskogen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Vallsjöskogen är helt opåverkad av skogsskötsel. Området är starkt kuperat och skogen är varierande. De högsta delarna är täckta av hällmarkstallskog. I de lägre delarna växer stora granar och marken är täckt av örter.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Directions

Reservatet ligger ca 5 km väster om Dorotea.

Contact

Email address

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews