Naturschutzgebiet

Vallsjöskogen

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Vallsjöskogen är helt opåverkad av skogsskötsel. Området är starkt kuperat och skogen är varierande. De högsta delarna är täckta av hällmarkstallskog. I de lägre delarna växer stora granar och marken är täckt av örter.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Anleitung

Reservatet ligger ca 5 km väster om Dorotea.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen