Naturreservat

Vallsjöskogen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vallsjöskogen är helt opåverkad av skogsskötsel. Området är starkt kuperat och skogen är varierande. De högsta delarna är täckta av hällmarkstallskog. I de lägre delarna växer stora granar och marken är täckt av örter.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ca 5 km väster om Dorotea.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen