Nature reserve

Rismyrbrånet

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

I Rismyrbrånets naturreservat växer grov och hög grandominerad barrblandskog med ovanligt hög bonitet. Inslaget av tall ökar mot väster. Marken är mycket fuktig och området är kraftigt dikat.

Reservatet kan besökas året runt för egna strövtåg till fots eller med skidor. Den mörka, täta granskogen i öster är inte stor till ytan men ger ett ovanligt trollskt intryck med hänglavar, grova granlågor, små mörka vattensamlingar och mossbelupna stenar.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Directions

Reservatet ligger 5 km öster om Fällforsån 8 km nordväst om Sävar.

Contact

Email address

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews