Naturreservat

Rismyrbrånet

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Rismyrbrånets naturreservat växer grov och hög grandominerad barrblandskog med ovanligt hög bonitet. Inslaget av tall ökar mot väster. Marken är mycket fuktig och området är kraftigt dikat.

Reservatet kan besökas året runt för egna strövtåg till fots eller med skidor. Den mörka, täta granskogen i öster är inte stor till ytan men ger ett ovanligt trollskt intryck med hänglavar, grova granlågor, små mörka vattensamlingar och mossbelupna stenar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 5 km öster om Fällforsån 8 km nordväst om Sävar.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen