Naturschutzgebiet

Rismyrbrånet

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

I Rismyrbrånets naturreservat växer grov och hög grandominerad barrblandskog med ovanligt hög bonitet. Inslaget av tall ökar mot väster. Marken är mycket fuktig och området är kraftigt dikat.

Reservatet kan besökas året runt för egna strövtåg till fots eller med skidor. Den mörka, täta granskogen i öster är inte stor till ytan men ger ett ovanligt trollskt intryck med hänglavar, grova granlågor, små mörka vattensamlingar och mossbelupna stenar.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Anleitung

Reservatet ligger 5 km öster om Fällforsån 8 km nordväst om Sävar.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen