Hiking

Skåneleden SL6 Vattenriket: Kristianstad - Norra Lingenäset

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 11.0 km
  • Difficulty Green - simple

Actions

Audio

Description

Norra delen av etappen går genom Näsby fälts naturreservat med öppna ängsmarker, busk- och vassområden, sumpskogar, strandängar och ädellövskogar. På våren möter en härlig doft av blommande ramslök, innan du kommer ut på strandängarna längs Helgeå. Strandängarna bjuder på ett rikt fågelliv med storspov, tofsvipa och havsörn.

I anslutning till leden finns ett flertal fågeltorn. Ett intill Isternäsets naturreservat, ett strax söder om Araslövssjön samt ett vid Norra Lingesnäset, en liten bit nordväst om Araslövssjön.

Vid Lillö kan du pausa på den medeltida borgruinens gårdsplan. Färden fortsätter över Helge å genom ett sumpskogsområde in i Årummets naturreservat fram till Naturum Vattenriket och Kristianstads centrum.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking
  • Editor's choice Editor's choice
  • Vattenriket Vattenriket

Accessibility

  • Near parking Near parking
  • Near Public Transport Near Public Transport
  • Near toilet Near toilet

Parking

En stor parkering finns i anslutning till naturum Vattenriket.

Communications

Naturum, etappens start/slutpunkt ligger alldeles i närheten av Kristianstads C.

Contact

Email address

Kristianstads kommun

+46 44 13 50 00

kommun@kristianstad.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app