Municipalities

Boden

6394.41 km away from you

Kiruna

Kiruna

6342.6 km away from you

Piteå

Piteå

6510.16 km away from you

Luleå

Luleå

6525.2 km away from you

Kalix

Kalix

6553.17 km away from you

Pajala

Pajala

6492.67 km away from you