Bathing

Lenhovdasjöns badplats

Bathing

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Lenhovdasjön’s beach is in central Lenhovda. Next to the beach is there a campsite, tennis court, soccer field, and a café. There’s also a jetty and a playground.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Bathing Bathing
  • Jetty Jetty

Facts

Vattenkvalitet

Vill du ha uppgifter om vattenkvalitet och eventuell algblomning i badvattnen på kommunens badplatser, följ länken Vattenkvalitet kommunala badplatser. Sök på Uppvidinge kommun och klicka på badplatsens namn så får du mer information om aktuell badplats.

Vattenkvalitet kommunala badplatser

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk, men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.

Parametrar: Intestinala Enterokocker Presumtiva E.coli. Provet tas på 30 centimeters djup där vattendjupet är minst en meter.

Contact

Email address

Kultur- och fritidsavdelningen i Uppvidinge kommun

kulturochfritid@uppvidinge.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app