Badplats

Lenhovdasjöns badplats

Badplats

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Lenhovdasjöns badplats är en samhällsnära, familjevänlig badplats vid Sjöparken. Badplatsen sköts av kommunen medan toalett och kiosk sköts av föreningar. I anslutning till badplatsen finns även en föreningsägd camping, fotbollsplan, utepadelbana, tennisbana, och stora grönytor för lek.

Faciliteter:

Brygga med stege

Vattentoalett i anslutning till badplatsen

Parkering

Ombytesbås

Lekplats

Sopkärl

Släckningsutrustning

Livboj och livräddningsflotte

Kiosk/servering

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Badplats Badplats
  • Brygga Brygga

Fakta

Vattenkvalitet

Vill du ha uppgifter om vattenkvalitet och eventuell algblomning i badvattnen på kommunens badplatser, följ länken Vattenkvalitet kommunala badplatser. Sök på Uppvidinge kommun och klicka på badplatsens namn så får du mer information om aktuell badplats.

Vattenkvalitet kommunala badplatser

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk, men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.

Parametrar: Intestinala Enterokocker Presumtiva E.coli. Provet tas på 30 centimeters djup där vattendjupet är minst en meter.

Kontakt

E-postadress

Kultur- och fritidsavdelningen i Uppvidinge kommun

kulturochfritid@uppvidinge.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen