County Administrative Board of Halland County Administrative Board of Halland

Naturkartan guide

<p>Guide to the nature reserves in the county of Halland <br /> <br /> <br />Welcome to our guide! Please observe that so far the information about the nature reserves…

Explore guide map

County Administrative Board of Halland

Map

About County Administrative Board of Halland

Nya naturreservat tillkommer varje år, men just nu finns det cirka 190 reservat i Halland. Av dessa förvaltas drygt 150 av Länsstyrelsen. Övriga reservat förvaltas av Västkuststiftelsen, kommunerna och markägare.