County Administrative Board of Halland County Administrative Board of Halland

Przewodnik Naturkartan

<p>Guide to the nature reserves in the county of Halland <br /> <br /> <br />Welcome to our guide! Please observe that so far the information about the nature reserves…

Poznaj mapę przewodnika

County Administrative Board of Halland

Mapa

O County Administrative Board of Halland

Nya naturreservat tillkommer varje år, men just nu finns det cirka 190 reservat i Halland. Av dessa förvaltas drygt 150 av Länsstyrelsen. Övriga reservat förvaltas av Västkuststiftelsen, kommunerna och markägare.