Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län

Naturkartan guide

Guide till naturreservat i Hallands län

Utforska guidekartan

Länsstyrelsen i Hallands län

Karta

Om Länsstyrelsen i Hallands län

Nya naturreservat tillkommer varje år, men just nu finns det cirka 190 reservat i Halland. Av dessa förvaltas drygt 150 av Länsstyrelsen. Övriga reservat förvaltas av Västkuststiftelsen, kommunerna och markägare.

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen