Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län

Naturkartan gids

Guide till naturreservat i Hallands län

Verken gids kaart

Länsstyrelsen i Hallands län

Kaart

Over Länsstyrelsen i Hallands län

Nya naturreservat tillkommer varje år, men just nu finns det cirka 190 reservat i Halland. Av dessa förvaltas drygt 150 av Länsstyrelsen. Övriga reservat förvaltas av Västkuststiftelsen, kommunerna och markägare.

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app