Nature reserve

Lennhedsåsen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Här finner du ett landskap som är ett av de mest storslagna i södra Dalarna. Reservatet består av en del av Badelundaåsen som är en rullstensås med sträckning från Siljan och söderut genom länet.

Åsen har här en skarpt markerad rygg som når en höjd av 35 meter över intilliggande Dalälvens nivå. Landskapet är ett av de mest omväxlande och storslagna inom sydöstra Dalarna. Rullstensåsen utmed Dalälvens södra sida bidrar på ett markant sätt till landskapets karaktär.

Syftet med reservatsbeslutet är att skydda ett område från grustäktsverksamhet, där en mycket värdefull landskapsbild annars skulle utsättas för oersättliga skador.

Fakta

Bildades: 1975

Storlek: 12 ha

Läge: Söder om Duvnäs, nordost om Borlänge

Address

    Lennheden 333

    781 69 Borlänge

    Sverige

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Near parking Near parking

Parking

Parkering lämpligast bortanför vattenverket vid järnvägen.

Directions

Väg 583 mot Bäsna sväng av mot Lennheden. Följ vägen genom byn under järnvägen och sedan vänster mot sjön.

Contact

Email address

Jakob Wallin

jakob.wallin@borlange.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app