Borlänge kommun Borlänge kommun

Naturkartan guide

Upptäck Borlänges natur! Här finns Dalälvens ravinskogar, Gyllbergens vildmark, Runns skärgård och flera tätortsnära naturreservat.

Explore guide map

Borlänge kommun

Map

Tips

Where to sleep

Where to eat

About Borlänge kommun

Borlänge kommun ligger precis i gränslandet mellan norra och södra Sverige och Dalälven flyter genom kommunen. Här finns stora möjligheter att uppleva natur av många olika slag med storslaget odlingslandskap, djupa skogar, älv och sjöar. Odlingslandskapet breder ut sig söder och öster om Borlänge tätort i form av Tunaslätten. Genom odlingslandskapet skär Dalälvens lummiga dalgång med branta raviner. Runt om Tunaslätten reser sig bergen och barrskogarna. De olika bergsområdena skiljs åt genom smala sänkor och på några håll finns brant stupande bergväggar. Bortom de gamla gruvbyarna Idkerberget och Tuna-Hästberg i sydväst ruvar Gyllbergens skogsrike på södra Dalarnas största naturskogar. I den östra delen av kommunen ligger de stora sjöarna Ösjön och Runn med sina flikiga strandlinjer.

Contacts

Borlänge kommun
Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app