Naturreservat

Lennhedsåsen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här finner du ett landskap som är ett av de mest storslagna i södra Dalarna. Reservatet består av en del av Badelundaåsen som är en rullstensås med sträckning från Siljan och söderut genom länet.

Åsen har här en skarpt markerad rygg som når en höjd av 35 meter över intilliggande Dalälvens nivå. Landskapet är ett av de mest omväxlande och storslagna inom sydöstra Dalarna. Rullstensåsen utmed Dalälvens södra sida bidrar på ett markant sätt till landskapets karaktär.

Syftet med reservatsbeslutet är att skydda ett område från grustäktsverksamhet, där en mycket värdefull landskapsbild annars skulle utsättas för oersättliga skador.

Fakta

Bildades: 1975

Storlek: 12 ha

Läge: Söder om Duvnäs, nordost om Borlänge

Res hit med kollektivtrafik

Adress

    Lennheden 333

    781 69 Borlänge

    Sverige

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Parkering

Parkering lämpligast bortanför vattenverket vid järnvägen.

Hitta hit

Väg 583 mot Bäsna sväng av mot Lennheden. Följ vägen genom byn under järnvägen och sedan vänster mot sjön.

Kontakt

E-postadress

Jakob Wallin

jakob.wallin@borlange.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen