News

Finally - HittaUt in Växjö!

Open 24 hours a day between 13 May and 17 October 2021 Hittaut is a popular form of physical activity where, with the help of…

Fresh air with Naturpasset

"Naturpasset" is the Swedish Orienteering Federation's annual wellness initiative. In addition to fun brain exercise, you get fresh air and physical activity, which at the…

Trädslingan i Linnéparken

Träden är en värdefull tillgång i staden. Träd ger skugga, frukt, mildare väder, tar upp koldioxid, bevarar vatten och bidrar till den biologiska mångfalden. Ta…

Upplev Earth Week

Välkommen att ta del av Earth Week med fina naturupplevelser i Växjö kommun! Earth Week är Växjös vecka för framtiden där vi sätter fokus på…

Quiet places - a valuable news

Now there are 26 quiet places marked out on the homepage of Nature map Växjö and also tagged in the app. The goal has been…

Overnight adventure in the open air

Now there are three brand new shelters near Växjö city for those who want to try to stay overnight close to nature. Pack your sleeping…

Växjö cyklar i rätt riktning

Nu blir det ännu enklare att hitta rätt med cykel i Växjö kommun. Arbete pågår med att montera upp nya vägvisningsskyltar med avstånd till knutpunkter…

About Växjö

Naturkartan Växjö (the Växjö Nature Map) provides you with the information that helps you plan your outings to our municipality’s nature reserves, outdoor recreational areas, as well as many other points of interest on land and near our many lakes. This service began in 2017, and presented 28 different nature reserves and several additional green points of interest. As time passes, additional facilities and updated areas information is, and will be, added.

Contacts

Växjö

[email protected]

Municipality guide

+46 (0)47041000