Hiking

Sjuhäradsleden, etapp 7

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 12.0 km

Actions

Currently

OBS! Sjuhäradsleden i sin helhet är ännu inte fullt ut kvalitetssäkrad av huvudmannen (Västkuststiftelsen). Leden har generellt sett brister i skyltning, framkomlighet, etc. Men med Naturkartans app ökar tillgängligheten och framkomligheten, vilket trots allt borgar för en god vandringsupplevelse.

Description

Etappen går till största delen i skogsmark på skogsvägar. Även vissa beteshagar med djur passeras. Etappens sista 3,6 km går på asfalterad gång och cykelbana. På denna sträckan får man använda naturen som sittplats då det inte finns några iordninggjorda rastplatser.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app