Nature reserve

Ekedal

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Ekedal ligger i sydligaste delen av Tranemo kommun, söder om Sjötofta. Naturreservatet är ett område med kuperade betesmarker, ädellövskog, bronsåldersgravar, och genomkorsas av Ekedalsån.

De allra högsta naturvärdena i området är troligen knutna till de gamla grova ekarna som idag står i igenväxande hagar. Målet är att gjuta nytt liv åt ädellövträden genom röjningar och beteshävd.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Bildat: 2011 Areal: cirka 25 hektar Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen Kommun: Tranemo

Regulations

Du är välkommen att besöka Ekedals naturreservat. Tänk dock på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon, annat än i samband med uttransport av fällt vilt
  • utplantera växt- eller djurart.

Föreskrifterna ovan gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel.

Contact

Address

070-6302696

Email address

Jörgen Erikson

+46 70 630 26 96

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews