Rezerwat przyrody

Ekedal

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Ekedal ligger i sydligaste delen av Tranemo kommun, söder om Sjötofta. Naturreservatet är ett område med kuperade betesmarker, ädellövskog, bronsåldersgravar, och genomkorsas av Ekedalsån.

De allra högsta naturvärdena i området är troligen knutna till de gamla grova ekarna som idag står i igenväxande hagar. Målet är att gjuta nytt liv åt ädellövträden genom röjningar och beteshävd.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Bildat: 2011 Areal: cirka 25 hektar Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen Kommun: Tranemo

Regulamin

Du är välkommen att besöka Ekedals naturreservat. Tänk dock på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon, annat än i samband med uttransport av fällt vilt
  • utplantera växt- eller djurart.

Föreskrifterna ovan gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel.

Kontakt

Adres

070-6302696

Adres e-mail

Jörgen Erikson

+46 70 630 26 96

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie