Nature reserve

Slottsholmen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Välkommen till en grönskande plats mitt i det platta åkerlandskapet. Här hittar du gamla grova ekar, många olika blommor och ett myllrande liv av småkryp. Du kan även se grunden efter en försvarsanläggning som fanns här på medeltiden.

Under de övervuxna kullarna gömmer sig stenar, tegelrester och jordvallar som finns kvar efter den försvarsanläggning som fanns här på medeltiden. Den började byggas på 1300-talet men det är oklart om den någonsin användes. På den tiden var Slottsholmen en ö i Arbogaån. På 1500-talet byggdes en byggnad i tegel ovanpå stengrunden. Namnet till trots har det aldrig funnits något slott här utan platsen har använts för bevakning eller försvar.

Om du kommer hit på våren kan du njuta av blåsippa, nunneört, vårärt och gula mattor av blommande vårlök. I backarna kan du också se blommande mandelblomma, jungfrulin och backlök. Här kan du träffa på en och annan ko som betar för att hålla landskapet öppet. Om du vill sitta och fika finns en rastplats med vindskydd alldeles utanför naturreservatet vid Arbogaån. Annars är det mysigt att lägga sin picknickfilt under de grova ekarna.

Get here by public transport

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Facts

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 1960

Areal: 2 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Directions

Till Slottsholmen tar du dig till fots, med cykel eller båt. Sväng västerut vid bensinmacken i sydvästra delen av Kungsör. Härifrån är det 400 meter till ett naturreservat som heter Sandskogsbacken. Fortsätter du 1 kilometer på vägen genom det reservatet och över åkrarna så kommer du fram till Slottsholmen. Om du har bil får du parkera när du kommer fram till naturreservatet Sandskogsbacken. Det finns ingen parkering och det är förbjudet att köra motorfordon genom naturreservatet.

Regulations

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • tälta,
 • rida eller cykla,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar,
 • samla in ryggradslösa djur (evertebrater),
 • snitsla spår eller anordna orienteringskontroll.

Contact

Address

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Email address

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app