Nature reserve

Gökriksudden

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Här kan du vandra på stigar genom fridfulla skogsdungar med vacker lövskog. Under våren visar sig reservatet från sin allra bästa sida. Då slår björklöven ut, hasselbuskarna blommar och marken fylls med ett hav av vitsippor, blåsippor, vårlök och svalört. Följ någon av stigarna ner till Hjälmarens strand där du kan slå dig ner för att fika och blicka ut över sjön. Om du kommer hit tidigt på våren kanske du får syn på gäddorna som leker i de grunda områdena intill stranden.

Observera att grusvägen fram till reservatet är smal, gropig och stenig.

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

 • Near parking Near parking

Facts

Kommun: Arboga

Skyddat år: 2008

Areal: 51 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Directions

Vid Lungers kyrka, sväng mot söder vid skylt Lungers hamn 4. Kör 1,8 kilometer, sväng till höger in på en grusväg, trots skylt för motortrafik förbjuden. Håll till höger på toppen av åsen, fortsätt i 1,5 kilometer till du är framme på parkeringen. Observera att grusvägen är smal, gropig och stenig!

Regulations

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada markytan eller naturföremål,
 • göra upp eld annat än på av Länsstyrelsen anvisad plats,
 • framföra motordrivet fordon,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • avsiktligt störa djurlivet, till exempel klättra i boträd,
 • skada levande eller döda träd och buskar,
 • skada vegetationen, till exempel genom att insamla hela eller delar av örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla eller bortföra insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Contact

Address

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Email address

Ulrika Mogren

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews