Nature reserve

Granliden

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Reservatet består av två delområden, det norra och det södra. Här finns urskogsartad skog som för bara något århundrade sedan var vanligt förekommande.

Gammalt hässjevirke, sannolikt från kolonatepoken (1920-1950), finns kvar på en långsmal myr i det norra delområdet.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Directions

Reservatet ligger ca 14 km söder om Slagnäs och 23 km norr om Gargnäs.

Contact

Email address

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app