Naturschutzgebiet

Granliden

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Reservatet består av två delområden, det norra och det södra. Här finns urskogsartad skog som för bara något århundrade sedan var vanligt förekommande.

Gammalt hässjevirke, sannolikt från kolonatepoken (1920-1950), finns kvar på en långsmal myr i det norra delområdet.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Anleitung

Reservatet ligger ca 14 km söder om Slagnäs och 23 km norr om Gargnäs.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen