Naturreservat

Granliden

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet består av två delområden, det norra och det södra. Här finns urskogsartad skog som för bara något århundrade sedan var vanligt förekommande.

Gammalt hässjevirke, sannolikt från kolonatepoken (1920-1950), finns kvar på en långsmal myr i det norra delområdet.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ca 14 km söder om Slagnäs och 23 km norr om Gargnäs.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner