Hiking

Strandpromenad från Baggeby till Brevik

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 7.3 km
  • Difficulty Blue

Actions

Address

Entréer vid Baggeby Gård, Larsbergs brygga, Mölna och Breviksängarna.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Surface

Varierande. Grusade stigar men också berg. Lättgångna bryggvägar men även trappor nedanför Högberga. Någon sträcka på asfalterade småvägar genom småhusområden.
Sträcka nedanför Lidingsberg är naturstig, oländig och särskilt vintertid mycket svårframkomlig.

Hills

Backar omväxlat med plana partier.

Vegetation

Sydvända varma sluttningar med mycket lövträd, nyckelbiotoper, fd skogsbeten med pampiga ekar (Larsbergs naturstig), eroderande sumpskog nedom Mölna äng, tallskog, bergiga partier.

Parking

Parkering vid Baggeby Torg och Baggeby skola. Fåtal platser vid Larsbergs brygga. Friluftsparkering vid Mölna, järnvägsviadukten norr om Södra Kungsvägen och i Brevik, Löparstigen.

Communications

Lidingötåget med hållplatserna Baggeby, Bodal, Larsberg, Kottla, Högberga och Brevik.
Båt, Sjövägen, till Larsbergs brygga från Nybroviken, Saltssjökvarn, Nacka strand och från Frihamnen.

Contact

Address

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.

Email address

Jerker Idestam-Almquist

[email protected]

Organization logotype

Lidingö stad

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews