Wandern

Strandpromenad från Baggeby till Brevik

Wandern

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Details zum Weg

  • Länge 7.3 km
  • Schwierigkeit Blau - mittel

Aktionen

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Wandern Wandern

Oberfläche

Varierande. Grusade stigar men också berg. Lättgångna bryggvägar men även trappor nedanför Högberga. Någon sträcka på asfalterade småvägar genom småhusområden.
Sträcka nedanför Lidingsberg är naturstig, oländig och särskilt vintertid mycket svårframkomlig.

Hügel

Backar omväxlat med plana partier.

Vegetation

Sydvända varma sluttningar med mycket lövträd, nyckelbiotoper, fd skogsbeten med pampiga ekar (Larsbergs naturstig), eroderande sumpskog nedom Mölna äng, tallskog, bergiga partier.

Parking

Parkering vid Baggeby Torg och Baggeby skola. Fåtal platser vid Larsbergs brygga. Friluftsparkering vid Mölna, järnvägsviadukten norr om Södra Kungsvägen och i Brevik, Löparstigen.

Kommunikation

Lidingötåget med hållplatserna Baggeby, Bodal, Larsberg, Kottla, Högberga och Brevik.
Båt, Sjövägen, till Larsbergs brygga från Nybroviken, Saltssjökvarn, Nacka strand och från Frihamnen.

Kontakt

Adresse

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.

E-Mail-Adresse

Jerker Idestam-Almquist

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen