Vandring

Strandpromenad från Baggeby till Brevik

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 7.3 km
  • Svårighetsgrad Blå - medel

Åtgärder

Beskrivning

Grusad strandstig från cykelvägen från Ropsten vid Baggeby Gård längs vattnet förbi Baggeby, Lidingsberg (oländig naturstig ca 200m), Larsberg där stigen går upp på berget, Larsbergs brygga med pendelbåtstrafik, Dalénum nya bostadsområde, Kappsta naturreservat, runt Boghammars varv och vidare ner till Parksätrastranden, Mölnastranden och Mölna brygga, över Mölna äng och i en krok genom bebyggelse och längs Sjöstigen åter ner till vattnet vidare över stock och sten nedanför Högberga och till Breviksängarna.
Längs stråket finns kulturlämningar efter Baggeby Gård och Gropens fiskestuga, minnesplatsen för Raoul Wallenberg i Kappsta, lämningar efter Mölna gamla kvarnområde. Naturvärden och nyckelbiotoper i blandskog och ekskog nedanför Baggeby och Larsberg, bryggvägar i strandkanten, skyltad naturstig i Larsbergs lund, botaniska rariteter i Kappsta naturreservat, fiskemöjligheter på Parkbryggan, Tykö brygga och Mölna brygga, vattenfall vid kvarndammen där ofta strömstaren visar sig vintertid och nyckelbiotop i skogen nedanför Mölna radhusområde som är arkitektoniskt intressant.
Våtmark på Breviksängarna och kanske bästa platsen att se silltruten på bryggan i Brevik.

Adress

    181 61 Lidingö

    Sverige

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Underlag

Varierande. Grusade stigar men också berg. Lättgångna bryggvägar men även trappor nedanför Högberga. Någon sträcka på asfalterade småvägar genom småhusområden.
Sträcka nedanför Lidingsberg är naturstig, oländig och särskilt vintertid mycket svårframkomlig.

Kupering

Backar omväxlat med plana partier.

Hinder

Sydvända varma sluttningar med mycket lövträd, nyckelbiotoper, fd skogsbeten med pampiga ekar (Larsbergs naturstig), eroderande sumpskog nedom Mölna äng, tallskog, bergiga partier.

Parkering

Parkering vid Baggeby Torg och Baggeby skola. Fåtal platser vid Larsbergs brygga. Friluftsparkering vid Mölna, järnvägsviadukten norr om Södra Kungsvägen och i Brevik, Löparstigen.

Kommunikationer

Lidingötåget med hållplatserna Baggeby, Bodal, Larsberg, Kottla, Högberga och Brevik.
Båt, Sjövägen, till Larsbergs brygga från Nybroviken, Saltssjökvarn, Nacka strand och från Frihamnen.

Hitta hit

Strandstigen ligger på södra Lidingö längs Lilla Värtan.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.

E-postadress

Jerker Idestam-Almquist

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner