Nature reserve

Slandön

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Currently

I Slandöns naturreservat finns många döda och torra granar. Detta på grund av att de angripits av granbarkborre under de senaste varma och torra somrarna. På grund av torkan har granarna haft nedsatt förmåga att försvara sig mot angrepp. Var försiktig vid besök i reservatet.

Description

Naturreservatet omfattar cirka 31 hektar och utgörs huvudsakligen av barrskog på sandig-grusig mark, så kallad sandbarrskog, på ön Slandön i Mälaren.

Från det bebyggda området vid Björknäs leder några stigar, mindre körvägar, bland annat runt Sunnanöberget. En mindre stig leder också upp till bergets högsta punkt.

Facts

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 31 hektar land

Karaktär: Barrskog på mark med sand och grus

Kommun: Södertälje kommun

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Directions

Slandön är en cirka 65 hektar stor ö belägen i Södra Björkfjärden i Mälaren, strax utanför Sandviken i Enhörna socken, Södertälje kommun. Fågelvägen ligger ön cirka 10 km nordväst om Södertälje. Naturreservatet nås endast med egen båt. Slandökalv strax norr om Slandön är Södertälje båtklubbs klubbholme och där finns en gästhamn.

Regulations

För att skydda Slandöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app