Södertälje has many nature reserves and a landscape rich of lakes and rivers. In the north, lake Mälaren with woody islets and in the south, an achipelago with high conservation value. In between there is great forests and vast cultural landscape.

The municipality of Södertälje is working actively to conserve and protect valuable nature. We want to display the gems of Södertälje, inspire and facilitate natural experiences. We make nature accessible for you to experience and enjoy.

Scroll down

Södertälje kommun har en spännande natur med många smultronställen. I norr ligger Mälaren med sina lummiga öar och längst i söder finns en skärgård med stora naturvärden. Däremellan ligger storskogar och ett vidsträckt kulturlandskap.

Södertälje kommun arbetar aktivt för att långsiktigt värna, vårda och skydda värdefull natur. Vi vill visa upp Södertäljes natur, ge möjlighet och skapa fina naturupplevelser och inspirera. Vi tillgängliggör naturen så att du enklare kan uppleva och njuta av den. Kommunen har många naturreservat och är rikt på sjöar och vattendrag.

Activity feed