Södertälje kommun Södertälje kommun

Naturkartan guide

Södertäljes natur är en riktig skatt! Här finns en lång kuststräcka, berg och dalar, storskogar, myrar, sjöar och det öppna kulturlandskapet med sina hagmarker, åkrar och mäktiga lövträd. Södertäljes natur…

Utforska guidekartan

Södertälje kommun

Karta

Tips

Var du kan sova

Var man kan äta

Om Södertälje kommun

Södertälje kommun har en spännande natur med många smultronställen. I norr ligger Mälaren med sina lummiga öar och längst i söder finns en skärgård med stora naturvärden. Däremellan ligger storskogar och ett vidsträckt kulturlandskap.

Södertälje kommun arbetar aktivt för att långsiktigt värna, vårda och skydda värdefull natur. Vi vill visa upp Södertäljes natur, ge möjlighet och skapa fina naturupplevelser och inspirera. Vi tillgängliggör naturen så att du enklare kan uppleva och njuta av den. Kommunen har många naturreservat och är rikt på sjöar och vattendrag.

Kontaktuppgifter

Södertälje kommun

miljokontoret@sodertalje.se

Naturvård & Reservatsförvaltning

Tel: 08-523 01000

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen