Södertälje kommun Södertälje kommun

Naturkartan gids

Södertäljes natur är en riktig skatt! Här finns en lång kuststräcka, berg och dalar, storskogar, myrar, sjöar och det öppna kulturlandskapet med sina hagmarker, åkrar och mäktiga lövträd.

Verken gids kaart

Södertälje kommun

Kaart

Tips

Waar te slapen

Waar te eten

Over Södertälje kommun

Södertäljes natur är en riktig skatt! Här finns en lång kuststräcka, berg och dalar, storskogar, myrar, sjöar och det öppna kulturlandskapet med sina hagmarker, åkrar och mäktiga lövträd. Södertäljes natur är där för oss alla att njuta av, uppleva och värna!

Södertälje kommun har en spännande natur med många smultronställen. I norr ligger Mälaren med sina lummiga öar och längst i söder finns en skärgård med stora naturvärden. Däremellan ligger storskogar och ett vidsträckt kulturlandskap.

Södertälje kommun arbetar aktivt för att långsiktigt värna, vårda och skydda värdefull natur. Vi vill visa upp Södertäljes natur, ge möjlighet och skapa fina naturupplevelser och inspirera. Vi tillgängliggör naturen så att du enklare kan uppleva och njuta av den. Kommunen har många naturreservat och är rikt på sjöar och vattendrag.

Contacten

Södertälje kommun

miljokontoret@sodertalje.se

Naturvård & Reservatsförvaltning

Tel: 08-523 01000

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app