Naturschutzgebiet

Slandön

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Aktuell

I Slandöns naturreservat finns många döda och torra granar. Detta på grund av att de angripits av granbarkborre under de senaste varma och torra somrarna. På grund av torkan har granarna haft nedsatt förmåga att försvara sig mot angrepp. Var försiktig vid besök i reservatet.

Beschreibung

Naturreservatet omfattar cirka 31 hektar och utgörs huvudsakligen av barrskog på sandig-grusig mark, så kallad sandbarrskog, på ön Slandön i Mälaren.

Från det bebyggda området vid Björknäs leder några stigar, mindre körvägar, bland annat runt Sunnanöberget. En mindre stig leder också upp till bergets högsta punkt.

Fakten

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 31 hektar land

Karaktär: Barrskog på mark med sand och grus

Kommun: Södertälje kommun

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Anleitung

Slandön är en cirka 65 hektar stor ö belägen i Södra Björkfjärden i Mälaren, strax utanför Sandviken i Enhörna socken, Södertälje kommun. Fågelvägen ligger ön cirka 10 km nordväst om Södertälje. Naturreservatet nås endast med egen båt. Slandökalv strax norr om Slandön är Södertälje båtklubbs klubbholme och där finns en gästhamn.

Verordnungen

För att skydda Slandöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App