Nature reserve

Kamsmosskogen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

I Kamsmosskogen naturreservat finns bland annat skogshöns, kalkälskande örter och vacker hänglav.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 24 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Directions

Reservatet omfattar ett stort skogsområde som ligger två kilometer norr om Häverö.

Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Närmaste busshållplatser är Lindersberg och Veda by, cirka 1,7 och 1,5 km promenad från reservatets södra respektive norra del. Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik.

Regulations

För att skydda Kamsmosskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar (plockning av matsvamp är tillåten)
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app