Natuurgebied

Kamsmosskogen

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

I Kamsmosskogen naturreservat finns bland annat skogshöns, kalkälskande örter och vacker hänglav.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Feiten

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 24 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Routebeschrijving

Reservatet omfattar ett stort skogsområde som ligger två kilometer norr om Häverö.

Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Regelingen

För att skydda Kamsmosskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar (plockning av matsvamp är tillåten)
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Contact

E-mailadres

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app