Naturschutzgebiet

Kamsmosskogen

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

I Kamsmosskogen naturreservat finns bland annat skogshöns, kalkälskande örter och vacker hänglav.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Get here by public transport

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 24 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Anleitung

Reservatet omfattar ett stort skogsområde som ligger två kilometer norr om Häverö.

Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Närmaste busshållplatser är Lindersberg och Veda by, cirka 1,7 och 1,5 km promenad från reservatets södra respektive norra del. Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik.

Verordnungen

För att skydda Kamsmosskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar (plockning av matsvamp är tillåten)
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App