Nature reserve

Hvalstaskogen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Hvalstaskogen är en gammal grandominerad barrskog som ligger i en delvis brant nordsluttning ner mot sjön Valdemaren. Skogen är gammal och uppvisar tydliga drag av naturskog. Naturreservatet innehåller en för trakten och länet ovanligt rik flora av sällsynta arter av främst lavar och mossor som alla är knutna till riktigt gammal skog som fått vara orörd under lång tid.

Bra att veta

Området är otillgängligt för friluftsliv, inga vägar leder in till reservatet.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Skyddsår: 2014

Areal: 16,5 hektar

Karaktär: Grannaturskog

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Parking

Området är otillgängligt för friluftsliv, inga vägar leder in till reservatet. Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Directions

Reservatet ligger cirka 8 kilometer väster om Flens tätort, cirka 3 kilometer norr om Sköldinge, utmed sjön Valdemarens södra strandlinje. Området är otillgängligt för friluftsliv, inga vägar leder in till reservatet.

Regulations

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp en mindre brasa.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • Elda

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Contact

Address

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

Email address

Kommunikationsavdelningen

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews