Naturreservat

Hvalstaskogen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Hvalstaskogen är en gammal grandominerad barrskog som ligger i en delvis brant nordsluttning ner mot sjön Valdemaren. Skogen är gammal och uppvisar tydliga drag av naturskog. Naturreservatet innehåller en för trakten och länet ovanligt rik flora av sällsynta arter av främst lavar och mossor som alla är knutna till riktigt gammal skog som fått vara orörd under lång tid.

Bra att veta

Området är otillgängligt för friluftsliv, inga vägar leder in till reservatet.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2014

Areal: 16,5 hektar

Karaktär: Grannaturskog

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Parkering

Området är otillgängligt för friluftsliv, inga vägar leder in till reservatet. Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8 kilometer väster om Flens tätort, cirka 3 kilometer norr om Sköldinge, utmed sjön Valdemarens södra strandlinje. Området är otillgängligt för friluftsliv, inga vägar leder in till reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp en mindre brasa.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • Elda

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner