Nature reserve

Häckeberga naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Häckeberga naturreservat bildar tillsammans med flera andra reservat ett större sammanhängande naturområde. I detta reservat hittar du bland annat artrika skogar och betesmarker, porlande bäckar och en gammal kvarnruin. Reservatet har flera vandringsleder och området är populärt bland mountainbikecyklister.

> Mer information samt föreskrifter (Länsstyrelsen)

Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar. En bra riktlinje är 'inte störa, inte förstöra'.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Både skogen och betesmarkerna i Häckeberga har mycket höga naturvärden. I området finns flera gamla, ståtliga träd och i de torra fäladsmarkerna kan du hitta rariteter som växten dvärgseradella. Höje å rinner genom reservatet och i en damm invid ån lever den trädklättrande lövgrodan.

Parking

Ekevallen (Genarps IP) har en stor parkering om du väljer att ta bilen hit.

Directions

Ekevallen (Genarps IP) är ett bra ställe att utgå ifrån vare sig du vill vandra, cykla mountainbike eller annat.

Contact

Address

Visiting address: Brotorget 1, 221 00 Lund. Phone number: 046-359 50 00.

Civic Center in Lund

Email address

Medborgarcenter Lunds kommun

lunds.kommun@lund.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app