Naturreservat

Häckeberga naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Häckeberga naturreservat bildar tillsammans med flera andra reservat ett större sammanhängande naturområde. I detta reservat hittar du bland annat artrika skogar och betesmarker, porlande bäckar och en gammal kvarnruin. Reservatet har flera vandringsleder och området är populärt bland mountainbikecyklister.

> Mer information samt föreskrifter (Länsstyrelsen)

Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar. En bra riktlinje är 'inte störa, inte förstöra'.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Både skogen och betesmarkerna i Häckeberga har mycket höga naturvärden. I området finns flera gamla, ståtliga träd och i de torra fäladsmarkerna kan du hitta rariteter som växten dvärgseradella. Höje å rinner genom reservatet och i en damm invid ån lever den trädklättrande lövgrodan.

Parkering

Ekevallen (Genarps IP) har en stor parkering om du väljer att ta bilen hit.

Hitta hit

Ekevallen (Genarps IP) är ett bra ställe att utgå ifrån vare sig du vill vandra, cykla mountainbike eller annat.

Kontakt

Adress

Besöksadress: Brotorget 1, 221 00 Lund. Telefonnummer: 046-359 50 00.

E-postadress

Medborgarcenter Lunds kommun

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner