Hiking

Tinneröstigen

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 13.7 km

Actions

Description

Den rödmarkerade vandringsleden tar dig till några av naturreservatets absolut finaste pärlor. Leden består av två sammanbundna rundslingor och följer delvis den orangemarkerade Östgötaleden. Den norra slingan är 4,3 kilometer och går genom Domprostehagen, Granhagen och runt Smedstad storäng. Den södra slingan är 8,5 kilometer och rundar Rosenkällasjön i söder och går genom de vackraste delarna av Tinnerö ängar. I området finns också blåmarkerade anslutningsstigar från reservatets parkeringsplatser. Leden är markerad med låga ekstolpar.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Directions

I norr är Karleplan en bra startplats. Med kollektivtrafik tar du linje 2, 4 eller 18 och går av vid Djurgårdens hållplats. Här finns även en parkeringsplats för bilburna besökare, som du når via Infanterigatan och Kunskapslänken. Tinneröstigen hittar du söder om fotbollsplanerna. Efter 500 meter når du den norra slingan.

I söder är Rosenkälladämmet en bra startpunkt. Hit når du via Haningeleden. Tag av i höjd med Korpvallens fotbollsplaner i Vidingsjö. Här är det skyltat mot Rosenkällasjön och Kolbyttemon. Följ Rosenkällavägen 1,5 kilometer och tag därefter höger mot Tinnerö. Fortsätt två kilometer tills du ser entrén till Rosenkälladämmet på vänster sida.

Downloads

Contact

Address

Kontakta oss om du har frågor om något på Naturkartan Linköping.

Email address

Naturgruppen

+46 13 20 60 00

mosdriftsupport@linkoping.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app